Kjersti Holum Karlstrøm

Kjersti Holum Karlstrøm

Partner

Karlstrøm jobber med store kommersielle kontrakter innenfor ulike bransjer, men særlig spesialisert innenfor bygg- og anleggsbransjen (entreprise). I entreprisekontrakter bistår hun jevnlig både byggherresiden og entreprenørsiden (offentlige og private) med rådgivning og tvisteløsning innenfor norske standardkontrakter.

Karlstrøm jobber videre spesialisert med offentlige anskaffelser, og yter bistand til både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistand i slike saker kan strekke seg helt fra planleggingsstadiet av anskaffelsen til bistand i forbindelse med klager og forhandlinger herunder prosess for klagenemnd og domstol.

Karlstrøm har arbeidet som advokat og dommer i mange år, og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har således de beste forutsetninger for strategisk rådgivning til klienter som står i slike prosesser.

Hun holder årlig en rekke foredrag innenfor hennes fagområder for næringslivet og offentlige oppdragsgivere.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Entreprise Konfliktløsning og prosedyre Offentlige anskaffelser
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2001