Kjersti Holum Karlstrøm

Kjersti Holum Karlstrøm

Partner

Karlstrøm jobber spesialisert med offentlige anskaffelser, og yter bistand til både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistand i slike saker kan strekke seg helt fra planleggingsstadiet av anskaffelsen til bistand i forbindelse med klager og forhandlinger herunder prosess for klagenemnd og domstol. Karlstrøm ble 1. juli 2019 oppnevnt av Kongen i Statsråd som nemndsmedlem i KOFA sammen med ledende advokater, dommere og professorer innenfor offentlige anskaffelser for en periode på 4 år.

Karlstrøm jobber også med store kommersielle kontrakter innenfor ulike bransjer, men særlig spesialisert innenfor bygg- og anleggsbransjen (entreprise). I entreprisekontrakter bistår hun jevnlig både byggherresiden og entreprenørsiden (offentlige og private) med rådgivning og tvisteløsning innenfor norske standardkontrakter.

Karlstrøm har arbeidet som advokat og dommer i mange år, og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har således de beste forutsetninger for strategisk rådgivning til klienter som står i slike prosesser.

Hun holder årlig en rekke foredrag innenfor hennes fagområder for næringslivet og offentlige oppdragsgivere.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Entreprise Konfliktløsning og prosedyre Offentlige anskaffelser
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2001