Seminar Tromsø | Beskytt din bedrift mot risiko

Bli med på en opplysende morgenøkt med SANDS og Kystmegler AS, (en del av Söderberg og Partners), hvor målet er å gi deg innsikt og kunnskap for å beskytte din bedrift mot nåværende og fremtidige risikoer.

Vi vil ta deg gjennom det juridiske landskapet og de nyeste utviklingstrekkene innen forsikringsverdenen, med særlig vekt på relevante forsikringsprodukter for et bredt spekter av bransjer, inkludert eiendom, bygg- og anleggsbransjen, industri, maritim sektor, fiskeri- og havbruksnæringen, service/handel, og mer.

Etter dette vil vi fordype oss i temaet styreansvar, med spesiell oppmerksomhet på styrets plikter og konkrete tilfeller som innebærer risiko for styreansvar. Dette vil bli illustrert gjennom nyere rettspraksis, samtidig som vi vil se nærmere på tilgjengelige forsikringsalternativer for å adressere denne typen risiko.

Avslutningsvis vil vi gå grundig gjennom sentrale risikoer i byggeprosjekter, med spesiell oppmerksomhet på forsikringsaspekter (inkludert reguleringene i NS-standardene) og håndtering av praktiske situasjoner for byggherrer, entreprenører og tilknyttede rådgivere.

Vi ser frem til å dele denne morgenen med deg og å utveksle verdifull kunnskap og erfaring.


Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår på Clarion Hotel The Edge, onsdag 17. april kl. 08.00 - 10.00. Vi serverer enkel frokost fra kl. 07.45.

Det er begrenset antall plasser. Det er ingen deltakeravgift.

Interessert? Meld deg på her.

Vel møtt!