Entreprisedagen i Vest 2024: Klima og miljø – 30% uforutsigbarhet?

I samarbeid med CMS Kluge og EBA Vestenfjelske arrangerer vi regionens viktigste bransjekonferanse.

Vi har gleden av å invitere til den syvende årlige Entreprisedagen i Vest, hvor vi setter søkelys på anskaffelser innen bygg- og anleggsbransjen. Årets tema er: "Klima og miljø – 30% uforutsigbarhet?"

Entreprisedagen i Vest er møteplassen for bransjeeksperter, inkludert ingeniører, arkitekter, ledere, jurister, byggherrer og fagpersoner, som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innen regelverket om landbasert entreprise. Vi vil diskutere overordnede perspektiver, praktiske implementeringer og juridiske problemstillinger knyttet til nye vektingskriterier i offentlige anskaffelser.

Faglig program

Overordnet Perspektiv

  • Direktør for bærekraft og samfunnspolitikk - Guro Hauge, NHO Byggenæringen
  • Direktør Anskaffelser - Cathrine Loennecken, BaneNOR
  • Bærekraftdirektør - Anders Waage Nilsen, Cowi

Kontrakter - Klima og miljø i praksis

  • Prosjektsjef Fellesprosjektet Arna-Stanghelle - Katrine Sælensminde Erstad, Statens vegvesen
  • Administrerende direktør i LAB Entreprenør - Gard Kvalheim

Juridisk perspektiv

  • Partner CMS Kluge, Fredrik Aadahl
  • Partner CMS Kluge, Samuel Skrunes
  • Partner SANDS, Alf Johan Knag
  • Panelsamtale

Tid | Sted | Pris

Sted: Grand Bergen (Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen)
Dato/Tid: 25. april 2024 Kl. 12.00 - Påfølgende (legendarisk) tapas m/drikke fra kl. 16.30
Pris: 1.950,- alt inkludert.

Meld deg på ved å sende epost til torhild.holgersen@ebav.no, (det er bindende påmelding) og bli med oss på Entreprisedagen i Vest 2024 for å være i forkant av utviklingen i bygg- og anleggsbransjen!

Vel møtt!