SANDS seminar | Bruk av utbyggingsavtaler og MVA-håndtering

Bli kjent med forslag til ny standard for utbyggingsavtale (NS 8447) og kommende lovendringer

Utbyggingsavtaler og MVA-håndteringsmodeller er viktige virkemidler for gjennomføring av kommunal arealplanlegging. Standard Norge har jobbet lenge med å utarbeide en standard for utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger (byggeblankett 8447). Standarden ivaretar flere av FNs bærekraftsmål, og skal være et nyttig hjelpemiddel for kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler. 

Vi hjelper deg til å bli kjent med den nye standarden som planlegges lansert og relevante lovendringer som er på høring.

Det er ingen deltakeravgift og morgenseminaret holdes av eiendomsadvokater fra SANDS Advokatfirma. 

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår i våre lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg, onsdag 25. oktober kl. 08.15 - 10.00. Vi serverer kaffe fra kl. 08.00.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er begrenset antall plasser.

Vel møtt!