Cicilie Sørum Gregoire

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Cicilie Sørum Gregoire senioradvokat og er tilknyttet firmaets faggrupper for næringseiendom og offentlige anskaffelser.

Cicilie jobber med fast eiendom med særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett, samt infrastrukturutvikling, herunder grunnerverv, refusjonskrav og utbyggingsavtaler. Hun kjenner offentlige beslutningsprosesser godt.

I tillegg har Cicilie bred erfaring med rådgivning innen kontraktsrett, og spesielt innen entreprise. Hun har god kjennskap til entreprisestandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2013–2022

Færder kommune

Advokat
2009–2013

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfullmektig
2008

Universitet Aix-Marseille III

Master i rettsvitenskap