Seminar Bergen | Entreprenørens krav på fristforlengelse

Entreprenørens krav på fristforlengelse | Forslag om nytt anskaffelsesregelverk

Entreprenørens krav på fristforlengelse

Seminaret tar for seg de typiske utfordringene entreprenøren har ved krav om fristforlengelse. Dette er et av de temaene som skaper størst problemer i forholdet mellom partene i et byggeprosjekt. Kravet har gjerne stor økonomisk betydning for både byggherre og entreprenør, og partenes syn på «årsak og virkning» er ofte sprikende.
Blant problemstillingene som skal behandles på seminaret kan vi nevne

  • Fremdriftsplanens rolle
  • Hva er «kritisk linje», og hvilken betydning har det?
  • Kravet til årsakssammenheng mellom byggherrens forhold og hindringen
  • Beregning av fristforlengelsens varighet
  • Hvilken betydning spiller «slakken» i beregningen?
  • Entreprenørens bevisbyrde og krav til dokumentasjon
  • Korrekt varsling av fristforlengelse


Forslag om nytt anskaffelsesregelverk

Den 10. november lanseres første del av forslag til nytt anskaffelsesregelverk. Vi forventer endringer i regelverkets struktur og styrking av klima- og miljøhensyn.
Strengere klima- og miljøkrav er dessuten allerede vedtatt i nye forskriftsbestemmelser som gjelder fra og med 1. januar 2024. Disse nye kravene vil trolig påvirke innholdet i konkurransene allerede fra kommende årsskifte.

I seminaret oppsummerer vi det viktigste innholdet i lovforslaget og de vedtatte klima- og miljøbestemmelsene.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår på Hotel Norge by Scandic i Bergen, torsdag 16. november kl. 08.30 - 10.30. Vi byr på kaffe og en snack fra kl. 08.00.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!