Seminar Bergen | Fremdrift, fristforlengelse og forsering

Håndtering av fremdrift og fremdriftsforstyrrelser er utfordrende. Standardene stiller krav til fremdriftsplanens innhold, til rapportering av fremdrift og til revisjon av fremdriftsplanen. I tillegg kommer krav til varsling og oppfølging av krav på fristforlengelse. Og når entreprenøren først har varslet krav på fristforlengelse, så kommer spørsmålet om han skal gjøre forseringstiltak for å innhente forsinkelsen – eller eventuelt ta sjansen på å levere forsinket. Byggherren kan på sin side velge mellom å 1) akseptere fristforlengelse og betale for forlenget byggetid, 2) nekte fristforlengelse og dermed risikere å betale forseringstillegg eller 3) bestille forsering for dermed å ha best mulighet til å overta i tide.

Vi opplever at mange sliter med å håndtere de formelle kravene til fremdrift, fristforlengelse og forsering. Derfor setter vi opp et frokostseminar om nettopp disse temaene.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret finner sted på Scandic Ørnen Hotel i Bergen fra kl. 08.30 - 10.30. Vi serverer enkel frokost fra kl. 08.00. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!