Seminar | Hvordan lykkes med bruken av underentreprenører

Håndtering av underentreprenører er sentralt for å vinne og gjennomføre gode prosjekter. SANDS i Bergen inviterer til seminar om hvordan man lykkes med bruken av underentreprenører både under anskaffelsen og entreprisen.

I offentlige anskaffelser er underentreprenører ofte nødvendige for å oppfylle kvalifikasjonskrav, og for å bli utvalgt til å inngi tilbud. Håndteringen av underleverandører påvirker dermed risikoen for avvisning og sannsynligheten for tildeling, og mange trår feil. Uriktige avvisningsbeslutninger kan kreves reparert rettslig – enten i form av omgjøring av tildelingsbeslutningen eller erstatning for den tapte fortjenesten.

I entrepriseforhold er håndteringen av underentreprenører avgjørende for å dempe risiko og sikre fortjeneste. Entreprenøren må blant annet ha kontroll på valg av standardkontrakt, back-to-back og regulering av risiko.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår på Scandic hotell Ørnen i Bergen 12. mai kl. 08.30 til 10.00. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.  

Vi håper å se deg!