Seminar Oslo | HR-treff

Velkommen til et uformelt HR-treff med faglig innhold og en enkel frokost 23. april 2024 kl. 08.30 - 10.00. Tema for seminaret vil være: Tariffavtaler, varslingssaker og ny lovgivning.

Frokostseminaret passer for alle som arbeider med HR og ledelse. Ny partner i SANDS, Thorkil H. Aschehoug vil innlede med «seks ting det er verdt å vite om tariffavtaler». Thorkil har lang erfaring fra arbeidsrettsfeltet som partner i Grette, fagsjef i NHO-foreningen Byggenæringens Landsforening og advokat i YS. Han har også jobbet i Arbeidstilsynet. I tillegg vil partner Henning Heitmann og advokatfullmektig Daniel Skjevik-Aasberg bidra fra SANDS.

Program

08.00  Enkel frokost og mingling

08.30  «Seks ting HR må vite om tariffavtaler»

09.00  Pause

09.10  «Nye tanker om behandling av varslingssaker – i lys av Høyesteretts dom i Nortura-saken»

09.30  Pause

09.40  Kort orientering om

  • De nye konsernreglenes betydning for endringsprosesser (fra 1. januar 2024)
  • De nye kravene til innholdet i arbeidsavtaler (fra 1. juli 2024)

10.00  Avslutning med spørsmål

Tidspunkt og påmelding

Seminaret finner sted i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo, tirsdag 23. april kl. 08.30 - 10.00. Vi byr på enkel frokost fra kl. 08.00.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift. 

Velkommen til et hyggelig treff!