Daniel Skjevik-Aasberg

Advokatfullmektig

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Daniel Skjevik-Aasberg er advokatfullmektig ved Oslo-kontoret og er tilknyttet firmaets faggrupper for konfliktløsning og prosedyre og arbeidsrett i tillegg til teknologi og M&A. Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige og regulatoriske spørsmål samt selskapsrett. Daniel skrev master om skattlegging av utenlandske selskaper som driver digital virksomhet i Norge.

Daniel har tidligere jobbet som rådgiver i rådgivnings- og analysebyrået Zynk hvor han bisto klienter med samfunns- og myndighetskontakt, strategisk posisjonering og analyse. Han arbeidet spesielt med kunder i teknologi-, industri- og energisektoren samt med partene i arbeidslivet.

Daniel har tidligere vært politisk rådgiver med ansvar for arbeids- og sosialpolitikk i Høyres stortingsgruppe. Han har også vært kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsrepresentanter i Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen.

I tillegg har han lang erfaring fra både lokal og nasjonal politikk. Daniel var blant annet fungerende leder og nestleder i Unge Høyre, satt i Høyres sentralstyre og har vært kommunestyrerepresentant i Narvik. Han hadde også det overordnede ansvaret for politikkutviklingen i Unge Høyre og jobbet tett med ny nasjonal klima- og miljøpolitikk.

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig
2021–2022

Zynk AS

Rådgiver
2018–2021

Stortinget

Politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe
2016–2018

Stortinget

Kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe
2016–2020

Unge Høyre

Fung. leder, 1. nestleder og sentralstyremedlem
2015–2022

Narvik kommune

Kommunestyrerepresentant
2021

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap