Webinar | Prosjekteringsansvaret i NS 8405/NS 8407

Det grunnleggende skillet mellom standardkontraktene NS 8405 og NS 8407 er hvordan ansvaret for prosjektering er regulert. Utgangspunktet etter NS 8405 er at  byggherren har prosjekteringsansvaret, mens entreprenøren har prosjekteringsansvaret etter NS 8407.

Dette er imidlertid kun et utgangspunkt. Begge parter kan ha større eller mindre grad av prosjekteringsansvar ved bruk av begge konktraktstandarder. Eksempelvis har byggherren ansvar for egen prosjektering selv om det er inngått en kontrakt basert på NS 8407, og entreprenøren kan også ha et prosjekteringsansvar etter NS 8405.

I tillegg kommer reglene om risikoovergang hvor partene kan avtale unntak fra standardens utgangspunkt.

I dette webinaret vil vi presentere hovedreglene om prosjekteringsansvaret i NS 8405 og NS 8407 samt gi en oversikt over hvilke praktiske unntak som gjør seg gjeldende.

Tidspunkt og påmelding

Dette webinaret holdes torsdag 9. desember kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.