Seminar Trondheim | Effektiv sikring av rettigheter over annen manns grunn

Velkommen til frokostseminar der vi vil gi deg praktiske råd for å oppnå en kostnadseffektiv prosess i utbyggingsprosjekter.

Arealplaner berører ofte annen manns grunn, og det vil kunne være behov for å erverve privatrettslige rettigheter for gjennomføring av vedtatte planer. For å unngå en kostbar og unødvendig stans i utbyggingsprosjektet, er det viktig å kjenne til mulige virkemidler og prosessene for å kunne sørge for god fremdrift i prosjektet.

Vi gir deg også et innblikk i prinsipper for erstatningsfastsettelse, samt praktiske råd for å oppnå en så kostnadseffektiv prosess som mulig.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår på Pirsenteret, Havnegata 9 i Trondheim, tirsdag 19. mars kl. 08.30 - 10.00. Vi serverer enkel frokost fra kl. 08.15.

Det er begrenset antall plasser så meld deg på snarest ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!