Webinar | Bruk av underentreprenører/-leverandører

SANDS inviterer til webinar om bruk av underentreprenører/-leverandører.

I første del av webinaret vil vi si noe om bruk av underentreprenører/-leverandører ved offentlige anskaffelser. Vi kommer bl.a. inn på tolkning av kvalifikasjonskrav, muligheten til å støtte seg på underleverandører for å oppfylle kvalifikasjonskrav, formalia i den forbindelse, samt reglene om utskiftning av underleverandører.

I andre del av webinaret tar vi for oss bruk av underentreprenører i entrepriseforhold. Her vil vi blant annet komme innom hvilke kontraktsstandarder som bør benyttes, back-to-back-klausuler og hva man ellers særlig bør være oppmerksomme på, og ta hensyn til, i underentreprisekontrakter.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret foregår på Teams og holdes torsdag 3. februar kl. 08.00 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!