Webinar | Risiko for ekstreme prisøkninger og lovlige reforhandlinger

Kostnadsbildet i mange kontrakter er under sterk endring. I denne situasjonen bør både leverandører og kunder ha oversikt over mulige konsekvenser for egen kontraktsportefølje. Situasjonen kan utløse egne rettigheter etter kontrakten, eller krav fra motparter. Det kan også lønne seg å forhandle om endringer i kontrakten. Spørsmål vi mottar i disse dager er:

  • Kan det kreves vederlagsjustering for økte drivstoffkostnader som følge av krigen?
  • Bør kontrakten reforhandles som følge av uroen og ubalansen i markedet, og hvordan?
  • Hvordan vil reguleringen av lønns- og prisstigning i kontrakten slå ut? Og hva skjer ved forsinkelser?

I kontrakter der offentlige oppdragsgivere er part, utløser kontraktsendringer også andre problemstillinger. Anskaffelsesregelverket forbyr visse endringer, og overtredelse av disse rammene kan føre til sterke sanksjoner. Samtidig er endringer i mange tilfeller nødvendige for å opprettholde leveranser, og for å unngå enda mer kostnadskrevende alternativer.

Tidspunkt og påmelding
Dette webinaret foregår på Teams onsdag 23. mars kl. 08.30 - 09.30. Vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!