Tromsø

Med lokal kunnskap om regionens næringsliv og offentlige virksomhet samt solide fagkunnskaper innenfor de enkelte juridiske fagområder, har vårt kontor i Tromsø bygget en solid klientportefølje i regionen. 

Våre advokater bistår innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske områder. Bistanden omfatter bl.a. ulike former for kommersielle kontrakter, prosedyre, entrepriserett og fast eiendom, fiskeri- og havbruksrett, selskapsrett og transaksjoner, arbeidsrett og offentlige anskaffelser. 

Som et landsdekkende advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Tromsø, Tønsberg, Ålesund og Trondheim, kan vi tilby spisskompetanse og kapasitet fra hele vårt team av advokater. Den enkelte advokats faglige kompetanse benyttes uavhengig av hvilket kontor vedkommende er tilknyttet. På den måten kan vi bistå våre oppdragsgivere over hele landet, samtidig som vi har regionforankret nærhet. Både kompetanse- og kostnadsmessig er dette en fordel for våre oppdragsgivere.

Besøksadresse
Strandtorget 3
9008 Tromsø

Postadresse
Postboks 1088
9261 Tromsø

+47 77 61 78 00
post@sands.no