Frode Henning Antonsen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Frode Henning Antonsen har spesialisering i kontraktsrett, særlig innenfor entreprise, skipsbygging, industri og leveransekontrakter, både rådgivnings- og tilvirkningskontrakter. Han har særlig bransjefokus og bransjeforståelse innenfor bygge- og anleggsnæringen, fiskeri og oppdrett, næringsmiddelindustri og leverandørindustri – offshore og landbasert. 

Frode Henning bistår både i forhandlinger og kontraktsinngåelse, oppfølging i kontraktsperioden samt tvisteløsning gjennom megling utenfor/innenfor rettsapparatet eller prosedyre for alminnelige domstoler og voldgiftsrett. Han driver også strategisk rådgivning for de bransjer han regelmessig har oppdrag for. 

2008–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1997–2007

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Advokat | Advokatfullmektig
1995–1996

Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Vitenskapelig assistent
1990–1996

Heimevernet

Oppdrag som hjelpekrigsadvokat for Generaladvokaten og kontraktjurist
1997

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
1995

Rijksuniversiteit Leiden, Nederland

Studier i EU-rett og energirett
1989–1990

Befalsskolen for Hærens Intendantur og Hærens Transportkorps BSHTI

Logistikkutdannelse
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Construction”
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Fishing and aquaculture”