Trond Skogly

Partner | Advokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Trond Skogly har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat. Trond har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring innenfor ulike forretningsjuridiske områder med hovedvekt på kontraktsrett, entreprise og  eiendoms- og selskapsrelaterte problemstillinger.

Trond bistår både utbyggere og entreprenører i forbindelse med utvikling og gjennomføring av utbyggingsprosjekter ved kontraktsforhandlinger, eiendoms- og grunnerverv, refusjon, plan- og bygningsrettslige spørsmål mv. I tillegg har han bred erfaring innenfor kontraktsrettens område hvor han rådgir en rekke virksomheter innenfor ulike bransjer ved inngåelse og vurdering av kontrakter.

Trond har også omfattende erfaring innenfor offentlige anskaffelser og konkurranserett og har tidligere utgitt lærebok i konkurranserett.

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2018–2022

Advokatfirmaet Østgård DA

Partner
2012–2018

Barentz Advokat AS

Partner
2012–2013

Hålogaland Lagmannsrett

Konstituert lagdommer
2002–2012

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Partner | Advokat
2001

Kommuneadvokaten i Oslo

Advokat
2000 - 2001

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Advokat | Advokatfullmektig
1997

Universitetet i Tromsø

Førsteamanuensis, Juridisk fakultet
1996

Universitetet i Tromsø

Cand. Jur.
1996

Kings College London

Post Graduate Diploma, Competition Law

Juristforbundets forlag

Lærebok i Konkurranserett