Grunnrenteskatt på havbruk – Justeringsforslag til Stortinget

Den 28. mars 2023 foreslår Regjeringen som forventet å justere forslaget til grunnrenteskatt. Det er imidlertid forholdsvis små justeringer som gjøres. På gjentatte spørsmål fra pressen kunne ikke Regjeringen svare på hvilke beløp grunnrenteskatten ville utgjøre i 2023. Vi har grunn til å anta at denne skatten langt vil overstige de knappe 4 milliarder som ble estimert i første runde. Det gjenstår nå å se om dette er tilstrekkelig til å bli godtatt av lovgiver.

De foreslåtte endringer/presiseringer er følgende:

 • Satsen reduseres med 5% til 35%
 • Effektiv samlet skatt inklusiv selskapsskatt blir 57% (mot før 62%)
 • Normpris (prisråd) skal først innføres fra 2024, første året blir det egenmelding av inntekt
 • Driftsmidler avskrives med saldogrunnlaget eller på annen måte og det gis ikke fradrag for historiske merverdier, med unntak for de som kjøpte kapasitet fra staten i perioden 2018-2020. Her gis det 40% fradrag.
 • Markedskostnader tas ikke med i fradraget
 • Bunnfradraget settes til et kronebeløp på 70 MNOK per konsern
 • Konserndefinisjonen utvides til å gjelde flere «nærstående»
 • Det presiseres at den ikke skal gjelde oppdrett utenfor territorialgrensen (12nm) - eller på land
 • Utviklingstillatelser skal heller ikke omfattes av denne skatten
 • Produksjonsavgiften økes til 90 øre/kilo, men det gis fradrag direkte i grunnrenteskatten
 • Forslaget om egen naturressursskatten utelates

Det innføres en kontinuitetsregel som skal unngå tilpasninger ved salg av selskap

Relaterte artikler

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.