Omfattende analyseverktøy avdekker risiko

Hos oss kan du få inngående innsikt i personer og selskaper med vårt omfattende verktøy for bakgrunnsundersøkelser av personer/selskaper. Med Compliance catalyst/Orbis kan vi effektivt finne relevant og tilgjengelig informasjon om mange millioner globale selskapers eiere, eierstrukturer, regnskap, styremedlemmer og ledelse. Dette er informasjon som blant annet kan avdekke viktig informasjon om det er risiko knyttet til person og/eller selskap.

 

Vi tilbyr ofte våre klienter bistand med å finne frem til relevant og tilgjengelig informasjon om personer og selskaper. Verktøyet Compliance catalyst/Orbis anvendes i vårt arbeid med disse bakgrunnsundersøkelsene, hvor vi blant annet kan finne frem til selskapers endelige eiere, eierstrukturer, regnskap, styremedlemmer og selskapets ledelse. Det ene verktøyet som vi bruker i arbeidet vårt, gir oss blant annet tilgang til ca 432 millioner selskaper på verdensbasis. Dette er informasjon som blant annet kan avdekke om det er risiko knyttet til person og/eller selskap, hvilket kan være viktig informasjon å ha kontroll på i forbindelse med eksempelvis:

  • transaksjoner,
  • ved inngåelse av samarbeid med tredjepart (JV, leverandører, agenter eller andre tredjeparter),
  • ved vurderinger av risiko tilknyttet leverandørkjeden (Regnskapsloven, Åpenhetsloven m.fl.),
  • ved vurderinger av sanksjoner og eksportkontroll,
  • ved ansettelser, og
  • alle andre situasjoner der det er ønskelig å avdekke risiko knyttet til personer og/eller selskaper.

Screeningen omfatter også søk i media, med særlig fokus på negative nyheter/informasjon om personer og/eller selskaper (Adverse media). Databasen samler globale uønskede mediehistorier fra mer enn 120 000 pålitelige kilder og profiler i databasen viser relevante negative nyheter på tvers av 50+ risikokategorier

Ta kontakt med Nicolai Skridshol ved eventuelle spørsmål.

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.