Caterina Gaeta

Caterina Gaeta

Senioradvokat (H)

Caterina Håland Gaeta er spesialisert innen strafferett og prosedyre med tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet. Hennes spesialkompetanse omfatter blant annet norske strafferettslige bestemmelser av EØS-rettslig opprinnelse, herunder verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, korrupsjon og miljøkriminalitet.

Caterina bistår selskaper og privatpersoner som forsvarer i Økokrimsaker, og har derfor betydelig erfaring innen håndtering av krisesituasjoner, strategisk rådgivning, bistand i forbindelse med forberedelse til og gjennomføringen av intervjuer og avhør. Hun arbeider også med granskninger, og bistår blant annet selskaper i interne og eksterne granskningsprosesser.    

Hun prosederer jevnlig for domstolene, særlig som forsvarer i straffesaker, og har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene.

Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Økokrim Konfliktløsning og prosedyre
Utdanning:
2008 Mastergrad i rettsvitenskap - internasjonal og europeisk rett, Universitet i Milano, Italia
Publikasjoner:

«Rådgivning og korrupsjon», artikkel i Dagens Næringsliv 3. juli 2014