Caterina Gaeta

Senioradvokat

 • Caterina Håland Gaeta er spesialisert innen strafferett og prosedyre med tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet. Hennes spesialkompetanse omfatter blant annet norske strafferettslige bestemmelser av EØS-rettslig opprinnelse, herunder verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, korrupsjon og miljøkriminalitet.

  Caterina bistår selskaper og privatpersoner som forsvarer i Økokrimsaker, og har derfor betydelig erfaring innen håndtering av krisesituasjoner, strategisk rådgivning, bistand i forbindelse med forberedelse til og gjennomføringen av intervjuer og avhør. Hun arbeider også med granskninger, og bistår blant annet selskaper i interne og eksterne granskningsprosesser.    

  Hun prosederer jevnlig for domstolene, særlig som forsvarer i straffesaker, og har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene.

  Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.

 • Spesialisering: Økokrim Konfliktløsning og prosedyre
 • Utdanning
  Mastergrad i rettsvitenskap - internasjonal og europeisk rett, Universitet i Milano, Italia, 2008
 • Språk
  Engelsk | Norsk | Spansk | Fransk | Italiensk | Russisk
 • Publikasjoner

  «Rådgivning og korrupsjon», artikkel i Dagens Næringsliv 3. juli 2014

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss