Henning M. Heitmann

Henning M. Heitmann

Partner

Heitmann er spesialisert innen arbeidsrett gjennom hovedfokus på dette området i sitt arbeid fra han avla eksamen med Arbeidsrett spesialfag i 1999 ved Universitetet i Oslo. Arbeidserfaringen omfatter rådgiverstilling i Arbeidsdepartementet og deretter variert advokatpraksis på det arbeidsrettslige felt gjennom årene fra 2001 til dags dato.

Klientmassen består av næringslivsaktører og ledende arbeidstakere. Strategisk og juridisk bistand i tilknytning til endringsprosesser er et sentralt leveranseområde. Løpende rådgivning og forhandlinger er også vesentlig på området, hvor fokus normalt er å finne frem til effektive løsninger i konfliktsituasjoner. Heitmann prosederer jevnlig saker for domstolene i tilfeller hvor avtaleløsninger ikke oppnås.

Heitmann leder firmaets faggruppe for arbeidsrett i Oslo.

Han er Aftenpostens jobbekspert på arbeidslivsjus og gir ofte faglige kommentarer til arbeidsrettslige spørsmål i nasjonale medier. Aftenposten omtaler ham som «en av Norges beste arbeidsrettsadvokater» og han er rangert som anbefalt advokat på rettsområdet fra internasjonale ratingbyråer som Legal500 og Chambers & Partners. 

Heitmann er mye benyttet som foredragsholder innen arbeidsrettsområdet for ledere og HR-ansatte i privat sektor.

Heitmann har også erfaring med styrearbeid gjennom flere år i ulike bransjer.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett Gransking Compliance og Risk management
Utdanning:
1999 Cand. jur., Universitetet i Oslo (Spesialfag arbeidsrett og selskapsrett)