Katrine Malmer-Høvik

Katrine Malmer-Høvik

Partner

Malmer-Høvik er spesialisert innenfor immaterialrett (IP-rett). Hun er leder for faggruppen Immaterialrett. Malmer-Høvik bistår både norske og utenlandske selskaper med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, herunder patent, varemerke, design, domenenavn og foretaksnavn slik at selskapet best mulig skal forvalte det konkurransefortrinnet en IP-rettighet gir.

Hun yter også juridisk bistand til bedrifter knyttet til opphavsrett, markedsføringsrett og beskyttelse av forretningshemmeligheter, arbeidstakeroppfinnelser og teknologi. Hun jobber jevnlig med kontraktsrettslige problemstillinger i tilknytning til immaterielle rettigheter. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av avtaler, kvalitetssikring av avtaler og avtalerevisjon.

Malmer-Høvik bistår klienter med etterlevelse av personopplysningsregelverket. Hun bistår blant annet klienter med tilpasninger knyttet til personvernforordningen (General Data Protection Regulation/GDPR) som trådte i kraft  juli 2018.

Malmer-Høvik fører jevnlig saker for domstolene og holder en rekke foredrag innen områdene immaterialrett og kontraktsrett. Hun er blant annet fast foredragsholder på Patentstyret sine årlige grunnkurs.

Malmer-Høvik har 9 års erfaring fra stilling som rådgiver i Patentstyret.

Katrine Malmer-Høvik is well prepared and gives an impressive performance in litigation. -Legal 500

She is very knowledgeable in IP law and innovative, trying to find solution-oriented approaches to problems. - Chambers

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Gro Bente Lundstrøm
Epost: gbl@sands.no

Spesialisering:
Teknologi Immaterialrett Fiskeri og oppdrett
Utdanning:
2002 Opphavsrett (UiO)
2001 Personvern (UiO)
1998 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1997 Université de Bordeaux, Spesialfag IPR-rettigheter
Publikasjoner:

Rapport i samarbeid med institutt for rettsinformatikk i Oslo og Universitetet i Bologna ”Judicial electronic data interchange in Norway” – Oktober 2002