Katrine Malmer-Høvik

Partner

 • Malmer-Høvik er spesialisert innenfor immaterialrett (IP-rett). Hun er leder for faggruppen Immaterialrett/IKT. Malmer-Høvik bistår både norske og utenlandske selskaper med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, herunder patent, varemerke, design, domenenavn og foretaksnavn slik at selskapet best mulig skal forvalte det konkurransefortrinnet en IP-rettighet gir.

  Hun yter også juridisk bistand til bedrifter knyttet til opphavsrett, markedsføringsrett og beskyttelse av forretningshemmeligheter, arbeidstakeroppfinnelser og teknologi. Hun jobber jevnlig med kontraktsrettslige problemstillinger i tilknytning til immaterielle rettigheter, herunder også IT-avtaler. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av avtaler, kvalitetssikring av avtaler og avtalerevisjon.

  Malmer-Høvik fører jevnlig saker for domstolene og holder en rekke foredrag innen områdene immaterialrett og kontraktsrett. Hun er blant annet fast foredragsholder på Patentstyret sine årlige grunnkurs.

  Malmer-Høvik har 9 års erfaring fra stilling som rådgiver i Patentstyret.

 • Spesialisering: Teknologi Immaterialrett Fiskeri og havbruk
 • Utdanning
  Opphavsrett (UiO), 2002
  Personvern (UiO), 2001
  Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998
  Université de Bordeaux, Spesialfag IPR-rettigheter, 1997
 • Språk
  Engelsk | Fransk
 • Publikasjoner

  Rapport i samarbeid med institutt for rettsinformatikk i Oslo og Universitetet i Bologna ”Judicial electronic data interchange in Norway” – Oktober 2002

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss