Sirkulærøkonomi

Fokus på sirkulærøkonomi bidrar til å redusere de negative miljøpåvirkningene og øker økonomisk effektivitet. Dette er nødvendig for at vi alle skal nå de klima-, miljø- og bærekraftsmål som er satt, både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har vi en nasjonal strategi om å bidra til mer verdiskapning i et mer sirkulært norsk næringsliv. Det blir stadig vedtatt nye regler og retningslinjer som stiller krav til næringslivet. SANDS bidrar med råd til våre kunder for hvordan de kan optimalisere og effektivisere en grønn omstilling.