Seminar Bergen | Rehabilitering: Kontrakt, risiko og smarte valg | Store nyheter innen anskaffelser?

Rehabilitering og ombygging av eksisterende bygninger byr på særegne utfordringer, blant annet fordi man ikke har full oversikt over hva som skjuler seg bak gulv, vegger og tak. Det er også store variasjoner i type prosjekter, med alt fra rehabilitering av badene i et borettslag til full ombygging av næringsbygg til leiligheter. Vi ser en økning i tvister og problemstillinger knyttet til denne type kontrakter, som typisk handler om manglende forståelse, uheldige kontraktvalg eller uheldige vederlagsmodeller. 

I dette frokostseminaret vil vi derfor sette fokus på utfordringer ved rehabilitering og ombygging. Foredragsholdere vil være advokatene Alf Johan Knag, Tor André Farsund Ulsted og Anne-Lovise Alisøy. 

Den siste halvtimen vil vi legge inn et innslag om lovarbeidet som pågår innenfor anskaffelsesregelverket. Andre del av forslaget til nytt anskaffelsesregelverk er ventet fremlagt nå i mai. Foredragsholderne for dette innlegget vil være advokatene Åshild Fløisand og Eirik Rise.

Tidspunkt og påmelding: 

Seminaret er på Hotel Norge, Scandic Bergen fredag 24. mai kl. 08.30 - 10.00. Vi byr på kaffe og en snack fra kl. 08.00.

Meld deg på snarest ved å trykke her. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!