Seminar | Offentlige anskaffelser og entrepriserett i Tønsberg

Utvalgte nyheter innenfor anskaffelsesretten:

I første del av seminaret vil vi ta for oss ny domstols- og klagenemndspraksis innenfor tre utvalgte anskaffelsesrettslige temaer: Rammeavtaler, avvisning av tilbud som følge av avvik og avlysning av konkurranser. Vi kommer med praktiske tips til både tilbydere og oppdragsgivere.

Utforming av tilbud:

I andre del av seminaret vil vi gi våre beste tips for å skrive gode tilbud. Vi vil særlig ha fokus på hvordan man gjennom tilbudet kan sikre seg mot store prisøkninger og force majeure-hendelser.

Første del av seminaret har relevans for alle som deltar i offentlige anbudskonkurranser, og andre del av seminaret har relevans for alle som inngir tilbud selv om vi tar utgangspunkt i NS-kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen.

Tidspunkt og påmelding

Frokostseminaret finner sted i våre lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg, tirsdag 31. mai kl. 08.00 – 09.30. Det vil bli servert enkel frokost og kaffe fra kl. 07.45.

Meld deg på ved å trykke her innen 27. mai.

Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!