Seminar Tønsberg | Gjennomføring av utbyggingsprosjekter - effektiv sikring av rettigheter over annen manns grunn

Velkommen til morgenseminar. Her vil vi gi deg en oversikt over tilgjengelige virkemidler og praktiske råd for å oppnå en kostnadseffektiv prosess.

Arealplaner berører ofte annen manns grunn, og det vil kunne være behov for å erverve privatrettslige rettigheter for gjennomføring av vedtatte planer. For å unngå en kostbar og unødvendig stans i utbyggingsprosjektet, er det viktig å kjenne til mulige virkemidler og prosessene for å kunne sørge for god fremdrift i prosjektet.

Vi gir deg også et innblikk i prinsipper for erstatningsfastsettelse, samt praktiske råd for å oppnå en så kostnadseffektiv prosess som mulig.
 
Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår i våre lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg, tirsdag 30. januar kl. 08.15 - 10.00. Vi serverer kaffe fra kl. 08.00. Det er ingen deltakeravgift. 

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er begrenset antall plasser.

Vel møtt!