Seminar Tønsberg | Off. anskaffelser: Klage og innsyn | Entrepriserett: Sluttoppgjør

SANDS i Tønsberg inviterer til frokostseminar om offentlige anskaffelser og entrepriserett

Offentlige anskaffelser: Klage og innsyn 
 
I første del av seminaret vil vi ta for oss reglene om klage over gjennomføringen av en offentlig anskaffelse/konkurranse. Det kan være aktuelt å klage dersom du mener noen er urettmessig avvist, at noen skulle ha vært avvist eller at evalueringen er gjort feil. Vi skal også ta for oss reglene om innsyn, f.eks. i konkurrenters tilbud. Temaene er relevante både for tilbydere og oppdragsgivere.

Entrepriserett: Sluttoppgjør

I andre del av seminaret vil vi gi våre beste tips for gjennomføringen av sluttoppgjør i entrepriseprosjekter iht. NS 8405, 8406 og 8407 med sine respektive UE-kontrakter. Temaer som blir berørt er: Hvilke dokumenter skal et sluttoppgjør bestå av? Hvordan skal dokumentene utformes og hvilke tidsfrister gjelder? Hvilke innsigelser kan fremmes og hvordan løses tvister tilknyttet sluttoppgjøret? Teamene er relevante både for entreprenører, byggherrer og rådgivere

Tidspunkt og påmelding

Frokostseminaret finner sted i våre lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg, onsdag 5. oktober kl. 08.00 – 10.00. Det vil bli servert enkel frokost og kaffe fra kl. 07.30.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.