Velkommen til frokostseminar - Opptak i retten 29. august 2024

Snart kan bruk av opptak være noe alle prosedyreadvokater må forholde seg til. Ankebehandlingen for lagmannsretten kan i stor grad dreie seg om å se en reprise av vitneforklaringer. 

Hvordan skal du som prosedyreadvokat planlegge for dette i tingrettsbehandlingen, og hva teller ved bevishåndteringen for lagmannsretten? 

Lovgiver har for lenge siden bestemt at vi skal gjøre opptak av rettsakene i norske domstoler. I 2016 startet Hålogaland lagmannsrett med et prøveprosjekt med opptak i retten. I dette seminaret skal vi lære av noen erfaringer og diskutere dette viktige temaet. Seminaret er spesielt myntet på prosedyreadvokater; 

  • Velkommen
  • Intro ved dommer Ola Berg Lande, Oslo tingrett
  • Dagens og fremtidig regelverk for opptak i retten – Dommer Helen Engebrigtsen, Oslo tingrett
  • Hvilke utfordringer ser vi i praksis? Erfaringer fra prøveprosjektet i Hålogaland – ved partner og advokat Eirik Birkelund e.l. SANDS, Tromsø
  • Betraktninger fra dommerbordet – ved lagmann Bjørnar Stokkan, Hålogaland lagmannsrett
  • Paneldebatt – moderator Ola Berg Lande

Vi ser frem til å dele denne morgenen med deg og å utveksle verdifull kunnskap og erfaring. 

Tidspunkt og påmelding 

Frokostseminaret finner sted i våre lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo, torsdag 29. august kl. 09.00 – 11.00. Det vil bli servert enkel frokost og kaffe fra kl. 08.30. Meld deg på ved å trykke her innen mandag 26. august. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!