Webinar | Entrepriserett, Hva skjedde i 2020? | Nyheter innen byggejussen ved inngangen til et nytt år

Entreprisegruppen i SANDS inviterer til julewebinar på tirsdag 15. desember med entrepriserettslige highlights fra 2020, og hva BA-bransjen bør lære seg av nytt regelverk ved inngangen til det nye året. I tillegg til noen nye dommer fra Høyesterett som du bør kjenne til, informerer vi også bl.a. om ny byggherreforskrift som trer i kraft fra nyttår. Og vi kommer heller ikke utenom koronatiltak og hvem som skal bære kostnadene for disse. Vi håper du har anledning til å sette av en time med oss på tirsdag morgen kl. 10.00!

Temaene som skal behandles:

  • Korona og Force majeure | Hvilken plikt har entreprenøren til å unngå eller overvinne forsinkelser med rimelige midler?

  • Ny HR-dom om sluttoppgjør | Ikke krav til begrunnelse i sluttoppgjøret 

  • Mva på omtvistede krav | Nye regler fra nyttår

  • Endringer i byggherreforskriften | Nye regler fra nyttår

  • Ny dom om rekkefølgekrav | Dom fra Borgarting lagmannsrett

  • Ny HR-dom om reklamasjon | Bl.a. om kravet til å reklamere "uten ugrunnet opphold"


Tidspunkt og påmelding:

Webinaret holdes tirsdag 15. desember kl. 10.00 - 11.00 på Teams. Meld deg på ved å trykke på linken under innen kl. 09.00 den 15. desember. Deltakelse er gratis.

Meld deg på her.

Vel møtt!