Webinar | Hvordan kan bruk av IPR-strategi føre til økt avkastning og verdiskapning i bedriften

Det er et grunnleggende menneskelig instinkt å ville dra nytte av sine gode ideer. Immaterielle rettigheter (IPR) er rettigheter knyttet til ideer som materialiserer seg i form av patent, bedriftshemmeligheter, varemerke, design og/eller opphavsrett. God og riktig sikring av virksomhetens immaterielle rettigheter kan representere stor verdi for selskapet.

Visste du at for mange virksomheter utgjør IP-rettigheter opp mot 80% av bedriftens verdi? For noen virksomheter er sikring av IPR altså helt avgjørende for virksomhetens overlevelsesevne.

Det er svært viktig å ha oversikt over bedriftens immaterielle rettigheter, samt hvilken strategi bedriften har utarbeidet for å få mest ut av virksomhetens IPR. Vi anbefaler at virksomheter har klare retningslinjer for forvaltning og håndheving av bedriftens IPR. Har dere kontroll på rettighetene vil det kunne gi stor gevinst.

SANDS inviterer til webinar om hvordan bruk av IPR-strategi kan føre til økt avkastning og verdiskapning i bedriften. Vi gjennomgår hva en IPR-strategi kan inneholde, og vil vise noen eksempler på slike strategier.

Webinaret starter 19. mai kl. 12.00 og holder på til kl. 12.45. Meld deg på ved å trykke her, så vil vi sende deg påloggingslink kl. 09.00 samme dag. Deltakelse er gratis. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Foredragsholdere er partner | advokat Katrine Malmer-Høvik og advokat Kaja Skille Hestnes.

Velkommen!