Terje Bjørndahl

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Terje Bjørndahls kompetanseområder er særlig knyttet til kjøp/salg av selskaper, herunder due diligence, egenkapitaltransaksjoner, etablering av joint ventures og omstruktureringer. Han er rådgiver for investorer med fokus på venturekapital.

Han bistår en rekke industrielle aktører med utarbeidelse og forhandlinger knyttet til kommersielle kontrakter. Videre har han bred erfaring med bistand til teknologiselskaper, herunder i kontrakter knyttet til immaterielle rettigheter.

Terje bistår også kunder innen helse- og omsorgssektoren og har omfattende erfaring med transaksjoner, sektorlovgivning, rammevilkår og offentlige anskaffelser innenfor området.

1999–

SANDS Advokatfirma DA

Partner | Advokat | Advokatfullmektig
1998

Universitetet i Oslo

Cand. jur.