Tor Erik Heggøy

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Tor Erik Heggøy har bakgrunn fra operativ polititjeneste, påtalemyndigheten, domstolene og flere advokatfirmaer i Oslo og Tønsberg. Han har spisskompetanse innen konkurs, gjeldsforhandlinger og rekonstruksjon. Tor Erik bistår blant annet virksomheter med økonomiske problemer, banker med utsatte engasjement og kreditorer med krav mot virksomheter som strever økonomisk. Videre bistår han kreditorer i konkursbo med å sikre kreditorinteresser overfor boet. Han har vært bostyrer i et stort antall konkurser.

Tor Erik er også spesialist på gransking. Han har ledet flere store granskingsprosesser, blant annet var han prosjektleder for 22.-julikommisjonens gransking av politiets respons på terrorangrepene. I tillegg til å gjennomføre granskinger, bistår han også virksomheter som er under gransking av andre, herunder også ulike tilsyns- og politimyndigheter.

Tor Erik arbeider også mye med arbeidsrett, særlig varsling, oppsigelse og avskjed, samt generell konfliktløsning og prosedyre. Han har prosedert et betydelig antall saker for domstolene.

2023–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2011–2012

Statsministerens kontor, 22. juli-kommisjonen

Spesialrådgiver
2010-2023

Tenden Advokatfirma ANS

Partner
2009–2010

Egen advokatpraksis, Tønsberg

Advokat
2009-2015

Spesialenheten for politisaker

2007–2009

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokat
2006–2007

Nedre Romerike Distriktsrevisjon

Advokat/gransker i "Vannverk-saken"
2006–2007

Folkeuniversitetet i Vestfold, Telemark og Buskerud

Foreleser i forvaltningsrett
2005–2006

Oslo statsadvokatembete

Statsadvokat
2004–2005

Oslo tingrett

Dommerfullmektig
2002–2004

Sandefjord tingrett

Dommerfullmektig
1999–2003

Politihøgskolen

Foreleser i politirett, strafferett, straffeprosess og forvaltningsrett
2001–2002

Oslo politidistrikt

Politiadvokat
1993–2000

Oslo politidistrikt

Politibetjent
1990–1991

Åsegarden Garnison, Harstad

Leder for militærpolitiet
2007

Universitetet i Bergen

Institutt for sammenlignende politikk
2000

Universitetet i Oslo

Juridisk embedseksamen
1993

Politiskolen, Oslo

1990

Vatneleiren, Sandnes

Befalsskolen BSHTI