Bruker du standardvilkår i leveransekontrakter?

Da bør du være ekstra varsom for disse fallgruvene. Vi vet det er mange industribedrifter som benytter seg av standardvilkår ved kjøp eller salg av utstyr og materialer. For å sikre at vilkårene tar høyde for de unike omstendighetene i kontrakten det gjelder, så har vi oppsummert noen viktige påminnelser og noen gode råd på veien.

Artikkelen er distribuert gjennom Norsk Industris nyhetsbrev.

Vi i SANDS kan bistå både med valg av standardvilkår, utforming av spesialtilpasninger for konkrete prosjekter, og håndtering av eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med leveransen. Send oss en melding eller kontakt Christian Kjellby Nesset


SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.