Vi har bistått Ferde AS!

Vi har hatt gleden av å bistå Ferde AS med salg av samtlige aksjer i datterselskapet Flyt AS.

Ferde AS har inngått avtale med Gjensidige Forsikring ASA om salg av samtlige aksjer i det heleide datterselskapet Flyt AS som driver utstedervirksomheten til Ferde AS. Avtalen er inngått i tråd med bompengereformen og forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (Utstederforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2019. Gjennomføringen av avtalen er blant annet betinget av at Flyt får godkjenning som AutoPASS-utsteder i samsvar med Utstederforskriften.
 
SANDS’ team har bestått av Olav E Midtgaard (Partner, M&A), Erik Meyer-Lampe (Special Counsel, M&A), Katrine Malmer-Høvik (Partner, IP) og Ellen Gooderham (Senioradvokat, arbeidsrett)

Les pressemeldingen fra Ferde her.