Konfliktløsning og prosedyre

SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre. Gjennom 14 advokater med møterett i Høyesterett har firmaet bidratt til å drive norsk rettsutvikling gjennom mange viktige prinsipielle avgjørelser de siste årene. Med 140 advokater tilhører SANDS den lille håndfull av norske advokatfirmaer som har den nødvendige juridiske kompetanse, faglige innsikt og ikke minst kapasitet til å håndtere store nasjonale og internasjonale tvister innen forretningsjus. 

Always well prepared, they have a strong team around them to provide input, always serious in the work they deliver. They are great negotiators in court and outside.

- Klient, Legal 500, 2022

I Finansavisens advokatundersøkelse 2018 vant firmaet prisen "Årets prestasjon" for innsatsen i den svært omtalte Westerdalsaken hvor vi prosederte på vegne av 476 eksstudenter. 

Prosedyreekspertise og fagkunnskap hånd i hånd

Prosedyre er et selvstendig fag i rivende utvikling,  SANDS har en klar bevissthet om at prosedyreekspertise aldri er nok alene. Det må kombineres med fagkunnskap. SANDS har en rekke kompetente fagavdelinger med partnere som jevnlig prosederer innen sine områder. For saker innenfor eksempelvis entreprise, immaterielle rettigheter eller shipping er det avgjørende med oppdatert og dyptpløyende innsikt i det relevante faget, bransjen og industrien.  

Som klient hos SANDS vil du derfor møte et smidig og topptungt team bygget rundt én partner innen prosedyre, og én spesialist fra fagavdelingen. Ytterligere ressurser kobles på ved behov, slik at du som klient aldri vil belastes for unødige timer og alltid vil oppleve en imøtekommende og fagsterk partner som tar telefonen når du ringer.

Fra krybbe til grav

SANDS ønsker å komme inn i klientens prosjekter så tidlig som mulig, for om mulig å forhindre fremtidige tvister. Skulle saken likevel ende i en konflikt som kan havne i retten eller voldgift, står SANDS klar med umiddelbar rådgivning og kan raskt koble inn prosedyreadvokater. Det er da vår unike kombinasjon av spesialistkompetanse og prosedyreerfaring virkelig kommer til sin rett. 

Hvert år håndterer SANDS løpende mer enn to hundre saker som pågår i rettsapparatet eller voldgift. Det siste året har vi blant annet bistått i flere mediaomtalte saker, som konflikten rundt Zachariasbryggen og den velkjente Westerdal-saken. Den sistnevnte saken ble for øvrig kåret til "Årets advokatprestasjon" i Finansavisens advokatundersøkelse februar 2018.

They see the client’s needs, are knowledgeable and constructively critical of both risk and expectations.

- Klient, Legal500, 2022

Relaterte artikler