Næringseiendom

SANDS er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendomsfeltet. Som et av Norges ledende juridiske miljøer på feltet bistår vi eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus, sameier og internasjonale aktører.

SANDS har en stor og dedikert gruppe av erfarne partnere og advokater som dekker alle sider av en transaksjon - fra opsjonsavtale og budaksept, via due diligence og kjøpsforhandlinger, til utvikling, eierskap og realisering av næringseiendommen. Flere av advokatene har møterett for Høyesterett.

SANDS tilbyr stor faglig bredde, høy grad av målrettet partner attention og unik lokal tilstedeværelse over hele landet som gjør oss til en attraktiv og stødig partner for stadig flere næringseiendomsaktører.

Faglig bredde

SANDS’ Næringseiendomsgruppe besitter unik spisskompetanse i både transaksjonsrelaterte saker og mer tradisjonell eiendomsrett.

Vi bistår profesjonelle aktører innenfor alle deler av bransjen, enten det er eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus og internasjonale aktører. Vi bistår også eierseksjonssameier i saker mot utbyggere, seksjonseiere mv.

Vårt team tilbyr juridisk spesialkompetanse kombinert med markedsforståelse innenfor alle faser; fra opsjonsavtale eller budaksept, via due diligence og kjøpsforhandlinger, til utvikling, eierskap og realisasjon av næringseiendommen.

I tillegg har våre advokater sterk kompetanse innenfor ekspropriasjons- og skjønnsjuss og lang erfaring med myndighetskontakt i forbindelse med reguleringsprosesser mv.

SANDS har flere advokater med møterett for Høyesterett, med særlig tyngde innenfor fast eiendomsrettsforhold.

Lokal forankring

I SANDS får du høy grad av partner attention uansett hvor i landet du opererer.

SANDS er et nasjonalt firma med lokal forankring, unikt blant norske nasjonale advokatkontorer med kontorer i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Tønsberg, foruten Oslo. For en lokal kjøper er det en fordel å ha noen som kjenner det lokale markedet og aktørene godt. Fasilitering av avtaler og kontakter kan følges opp på en bedre måte. Uansett hvor i landet SANDS benyttes, vil klienten dra nytte av den spisskompetansen som finnes i det nasjonale firmaet.

Eksempler på rådgivning

 • Tilrettelegging og gjennomføring av salg av eiendom/eiendomsselskaper
 • Kjøpsbistand, due diligence, kontraktsforhandlinger
 • Oppgjør ved eiendomstransaksjoner
 • Ulike transaksjonsstrukturer, herunder sale-lease-back, forwardsalg mv.
 • Strukturering av utviklingsprosjekter, herunder selskapsform, organisering av eiendommen (matrikulering, seksjonering) mv.
 • Skatte- og avgiftsoptimalisering av eiendomsprosjekter
 • Leiekontraktsforhandlinger
 • Eiendomsmeglingsregelverket
 • Plan og bygningsrettslige problemstillinger
 • Servitutter og andre rettigheter i fast eiendom
 • Reguleringsprosesser
 • Konsesjon, offentlige tillatelser og myndighetskontakt
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Tomtefesteforhold
 • Odelsrett og jordskifte

Moderne old school

Etter noen år med høy transaksjonstakt i eiendomsbransjen, har mange merket seg veksten til SANDS’ næringseiendomsgruppe med sin grundige tilnærming til faget og lokale forankring.
- Jeg tror mange setter pris på at vi kombinerer moderne forretningssans med mer old school eiendomsrett og en ganske unik innsikt i lokale forskjeller, sier advokat Jens Aas.

Relatert