Ansvarlige investeringer

Investorer setter krav til avkastning på sine investeringer, men i stadig større grad veies krav til avkastning opp mot miljøpåvirkning, sosiale forhold, eierstyring og etikk. På grunn av økt fokus på slike vurderinger fra investorperspektiv, må også stadig flere selskaper og eiere som søker investorer eller kjøpere ta slike hensyn, og gjøre aktive vurderinger og foreta grep. Lov om bærekraftig finans, som trådte i kraft i Norge fra 1. januar 2023, skal blant annet bidra til å kanalisere kapital til bærekraftige prosjekter og løsninger. Våre advokater bistår løpende i ulike former for transaksjoner hvor fokus på bærekraft er et viktig element.