Bærekraftig finans

EUs taksonomi vil bidra til at både egenkapital og fremmedkapital kanaliseres til lønnsomme bærekraftige aktiviteter i årene fremover. Banker og andre långivere legger stadig større vekt på selskapers bærekraftsstatus og bidrag til det grønne skiftet, og investeringer i grønne og bærekraftige prosjekter øker markant. Våre advokater har lang erfaring med rådgivning i tilknytning til alle typer gjeldsfinansiering og egenkapitalinvesteringer, og bistår både långivere, investorer og selskaper i forbindelse med grønn finansiering og bærekraftige investeringer.