Grønn teknologi og innovasjon

Langsiktig konkurransekraft forutsetter at bedrifter har en strategisk tilnærming til bærekraft, og nettopp derfor blir innovasjonsprosjekter med positiv effekt på miljøet prioritert ved tildeling av tilskudd fra offentlige ordninger og investeringer fra private ordninger. SANDS har i en årrekke jobbet med Norges fremste innovasjonsmiljøer og vi har et tett samarbeid med en rekke universitetsmiljøer i Norge og deres teknologioverføringsenheter og inkubatorer.

Våre advokater har solid kunnskap om og erfaring med utvikling og forvaltning av grønn teknologi og innovasjon, og bistår klienter med å sikre at bærekraft står i sentrum gjennom hele selskapets livssyklus, fra startup-fasen gjennom vekstfasen og frem til salg eller børsnotering. Vårt arbeid for disse klientene inkluderer blant annet bistand med forvaltning og sikring av immaterielle rettigheter, inngåelse av avtaler og kommersielle samarbeid,  lisensiering og finansiering.