Fornybar energi

Parisavtalen og EUs mål om klimanøytralitet krever enorme investeringer i fornybar energi, hvor havvind vil utgjøre en betydelig del. I tillegg til økt produksjon av fornybar energi krever klimamålene integrerte energisystemer, innovativ teknologi og moderne infrastruktur, reduserte utslipp, utvikling av ren hydrogen og batteriproduksjon mv. Vi bistår klienter i de muligheter som klimamålene gir, som prosjektfinansiering, leveranse-/ utbyggingskontrakter, regulatoriske vurderinger, M&A, etablering av langsiktige kontraktsforhold, konsesjonssøknader og annen kontakt med myndighetene.

Aktuelt