Grønn entreprise og eiendomsutvikling

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er en sentral brikke i det grønne skiftet. På verdensbasis står BAE-næringen for omtrent 40 % av klimautslippene. For å nå vedtatte klimamål stilles det derfor stadig nye krav som vil medføre merkbare endringer for aktørene i næringen. Våre advokater har god kjennskap til bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, og kan gi råd om hvilke grep som må gjøres for å tilpasse din virksomhet til dagens og fremtidens nye krav.

Aktuelt