Bærekraftsrapportering

Fra og med 2023 er en rekke norske selskaper pålagt å rapportere data knyttet til ulike typer bærekraftsmål. I tillegg vil stadig flere selskaper bli underlagt disse rapporteringspliktene i de kommende årene, samtidig som det vil bli stilt mer omfattende krav. For mange selskaper kan dette by på utfordringer. Regelverket kan oppfattes som vanskelig og uoversiktlig, og dataene som må rapporteres er ofte ikke tilgjengelige. SANDS har ekspertise innen bærekraftsrapportering og bistår selskaper med å få oversikt over hvilke rapporteringsplikter de er underlagt, samt hjelper selskapene med å utarbeide gode interne rutiner og systemer for bærekraftsrapportering.

Aktuelt