Grønn maritim næring og bærekraftig havbruk

Parisavtalen – EUs mål om klimanøytralitet, samt den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) mål om at utslipp fra sjøfarten skal reduseres med 50% innen 2050 forutsetter omstillingsevne og store investeringer for aktørene i sjøfartsnæringen. Miljørelatert bærekraft er også et hovedmål for reguleringen av havbruksnæringen. Våre advokater har lang erfaring innen både sjøfartsnæringen og havbruksnæringen og de aktuelle problemstillingene som oppstår knyttet til omstillingen mot en grønnere maritim næring og et mer bærekraftig havbruk. Vi gir råd til næringsutøvere og forvaltning om hvordan miljøkravene skal forstås og vi bistår aktørene i næringene i dialogen med myndighetene.

Aktuelt