Energi

Parisavtalen og EUs mål om klimanøytralitet krever enorme investeringer i fornybar energi, hvor havvind vil utgjøre en betydelig del. I tillegg til havvind og økt produksjon av annen fornybar energi krever klimamålene integrerte energisystemer, innovativ teknologi og moderne infrastruktur, reduserte utslipp, utvikling av ren hydrogen og batteriproduksjon mv. Vi bistår klienter i de muligheter som klimamålene gir, som prosjektfinansiering, leveranse-/ utbyggingskontrakter, regulatoriske vurderinger, M&A, etablering av langsiktige kontraktsforhold, konsesjonssøknader og annen kontakt med myndighetene mv. Les mer om relevant fagstoff her.

Kontaktpersoner

Aktuelt

Næringsregulering

Arbeidsrett

Skatt & Avgift

Compliance & Risk Management

EU, EØS og konkurranserett

Personvern

Immaterialrett