Leverandørindustrien

Norges store havressurser har dannet grunnlaget for en innovativ og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri. Markedssvingninger og stadige endringer i rammevilkårene for havnæringene skaper både nye utfordringer og muligheter for leverandørene. Våre advokater er oppdaterte og presenterer her fagstoff og praktiske tips for leverandørindustrien.

 

Supplier's Corner

Her finner du en rekke praktiske råd for å oppnå bedre kontrakter i leverandørindustrien.

Kontaktpersoner

Aktuelt

Næringsregulering

Skipsarbeidsrett

Arbeidsrett

Compliance and Risk Management

EU, EØS og konkurranserett

Personvern

Immaterialrett