Fiskeri

Fiskeflåten og dens verdikjede har over tid gjennomgått omfattende endringer, og er en næring som i stor grad påvirkes av teknologisk og samfunnsmessig utvikling. Med røtter i lang erfaring, geografisk tilstedeværelse langs hele kysten, juridisk spisskompetanse og inngående kjennskap til næringenes behov, har SANDS en markedsledende posisjon innen fiskerijuss. 

På SANDS’ klientliste finner du de største aktørene innen fiskeri i Norge og vi dekker alle juridiske felt som kunden har behov for. Les mer om relevant fagstoff og problemstillinger som berører fiskerinæringen her.

Kontaktpersoner

Aktuelt

Næringsregulering

Skipsarbeidsrett

Arbeidsrett

Skatt & avgift

EU, EØS og konkurranserett

Compliance & Risk Management

Personvern

Immaterialrett